Mbaganire—An African Folktales Podcast

Kanyanya

February 23, 2021 Patience Nitumwesiga Season 2 Episode 3
Kanyanya
Mbaganire—An African Folktales Podcast
More Info
Mbaganire—An African Folktales Podcast
Kanyanya
Feb 23, 2021 Season 2 Episode 3
Patience Nitumwesiga

Ekyigano ky'omutsigazi hamwe na munyaanya abeitsirwe enjara bakasharamu kukora orufu.

Africa, Folktales.

Show Notes

Ekyigano ky'omutsigazi hamwe na munyaanya abeitsirwe enjara bakasharamu kukora orufu.

Africa, Folktales.