Mbaganire—An African Folktales Podcast

Omukeikuru, Omugabe, hamwe n'ekyoozi.

December 18, 2020 Patience Nitumwesiga Season 2 Episode 2
Omukeikuru, Omugabe, hamwe n'ekyoozi.
Mbaganire—An African Folktales Podcast
More Info
Mbaganire—An African Folktales Podcast
Omukeikuru, Omugabe, hamwe n'ekyoozi.
Dec 18, 2020 Season 2 Episode 2
Patience Nitumwesiga

Obu omukeikuru yatungire ekyoozi kyokutangaaza kwonka mutabani w'omugabe akakyimutwaaraho.

Africa, Folktales.

Show Notes

Obu omukeikuru yatungire ekyoozi kyokutangaaza kwonka mutabani w'omugabe akakyimutwaaraho.

Africa, Folktales.