Mbaganire—An African Folktales Podcast

Nyamwiire n'Enjoka

August 01, 2021 Patience Nitumwesiga Season 2 Episode 5
Nyamwiire n'Enjoka
Mbaganire—An African Folktales Podcast
More Info
Mbaganire—An African Folktales Podcast
Nyamwiire n'Enjoka
Aug 01, 2021 Season 2 Episode 5
Patience Nitumwesiga

Ekigano ky'omweishiki murungi Nyamweire owu Ishe yaasigyireho atyo akanywana enjoka, atarikumanya ngu ni ntabani y'Omugabe.

Africa, Folktales.

Show Notes

Ekigano ky'omweishiki murungi Nyamweire owu Ishe yaasigyireho atyo akanywana enjoka, atarikumanya ngu ni ntabani y'Omugabe.

Africa, Folktales.